Månadsarkiv: januari 2015

Åsa Morberg: Betraktelse

Kära medlemmar, blivande medlemmar i Stig Sjödin Sällskapet!

Här kommer en liten betraktelse av Åsa Morberg, ordförande i Stig Sjödin Sällskapet:

2015 är ett år då det kommer att hända mycket. Vi kommer att starta vår studiecirkel kring Stig Sjödins liv, leverne och författarskap. Cirkeln startar på nya året i samarbete med ABF. Välkomna att studera författaren och hans produktion med utgångspunkt i födelseorten Sandviken. Vi är så glada att studiecirkeln kommit så här långt.

Sällskapets styrelse har planerat att åka på Bok & Bibliotek 2015 i Göteborg för att informera om Stig Sjödins författarskap och Sandviken som inspirerat honom i hans diktning. Självklart vill vi i styrelsen också ha inspiration från andra författarsällskap. Vi klarar givetvis inte utgifterna inom ramen för sällskapets budget, utan vi är beroende av att ansöka om medel. Vi har gjort upp en plan för medelsansökningar och hoppas att det går i lås. Om Stig Dagerman Sällskapet kan vara på Bok & Bibliotek, så kan Stig Sjödin Sällskapet!

Under 2015 förbereder vi för 100 års-minnet av Stig Sjödins födelse. Vi har redan börjat förhandlingar med Sandvik och Sandvikens kommun om att få placera ut två nya dikttavlor. Vi ska också fira med en minnes-middag till Stigs ära i Sandviken.

Sällskapets årsskrift Sinnlighetens Stig Sjödin med tre teman (mat, natur, kärlek) 2014 har skickats ut och den blev väldigt bra. Vi gläds i sällskapet åt att vi klarar av att ge ut så kvalitativt goda årsskrifter. Det är mycket tack vare vår redaktör Bernt Stenmark som detta är möjligt. Vi ska försöka att ta fram årsskriften 2015 till Bok & Bibliotek. Temat har vi resonerat om och vi vill lyfta fram Stig Sjödins kamp för samhällets svaga. En sådan titel passar bra just nu, tycker vi alla i styrelsen. Vi återkommer senare om detta. Årets årsskrift är speciell då Majt Sjödin, Stigs fru, valt ut alla dikter till årsskriften. Det känns väldigt bra att vi fick så kvalificerat stöd av Majt. Vi tackar Majt så varmt från sällskapet.

Vi planerar för årsmötet i april och besöket av Jason Diakité, alias Timbuktu som fick Stig Sjödin priset 2014. Det blir fantastiskt roligt att få planera för ett framträdande i Sandviken. Datum för årsmötet får vi återkomma till. Vi räknar med mycket folk och det finns en preliminär bokning av en stor lokal för Jasons framträdande.

Vi har fått en rättelse från en medlem.
I foldern som medföljde senaste utskicket från Sällskapet har det blivit fel i bibliografin. Där står att ”Arbete och människovärde” kom ut 1981 på Tidens förlag, vilket är fel. Det var LO som gav ut boken 1981 och då med omslag och illustrationer av Gösta Kriland. 1986 ger Tidens förlag ut den men då utan illustrationer.
Vi i sällskapets styrelse tackar så mycket för informationen och gör en rättelse i nästa upplaga av foldern.

Med hälsningar från
Åsa Morberg

Annonser