Månadsarkiv: maj 2015

Mellan hägg och syren

Just har vi den underbaraste tid på året. Nu är det tiden mellan Hägg och Syren. Det är då våren övergår i försommar. Grönskan är skir och ljus och fågelsången är intensiv. Det var då skomakaren satte upp lappen på dörren med texten: Stängt mellan Hägg och Syren. Den här tiden är en kort tid. Skomakaren unnade sig inte någon lång semester. Vi i Stig Sjödin Sällskapet tänker inte på semester ännu. Vi är mitt uppe i verksamheten.

Vi har ett konstituerande styrelsemöte i Stig Sjödin Sällskapet den 25/5. Vi ska utse vice ordförande, kassör och sekreterare. Så snart detta är klart, lägger vi ut ny information på hemsidan.

Vi fattade ett beslut på årsmötet att ungdomar ska kunna bli medlemmar för 25:- per år. Ungdom är man till 21 år bestämde vi. Vi har också tagit nya tag med ungdomspriset, som varit vilande något år. Så roligt att vi får utse en ungdomspristagare som skriver i Stig Sjödins anda. Mera om detta också så småningom.

Vi hoppas också på att studiecirkeln om Stig Sjödin och hans diktning kommer till stånd. Marknadsföring finns på ABF:s hemsida, men det kommer marknadsföring även på annat sätt. Det är ett första försök, men vi permanentar gärna studiecirkeln och utvecklar den förstås. Kanske det kan bli ett studiematerial så småningom om vi får i gång några cirklar?

Vi har planerat för en ny poesipromenad med Bernt Olov Andersson. Mera information kommer inom kort. Vi planerat för två nya poesitavlor till 100 års minne av Stig Sjödins födelse. En har vi fått tillstånd att placera utanför Stora Kontoret på Sandvik och en ska placeras på det nya torget bakom stadshuset.

Priskommittéen arbetar för fullt. Det är inte klart ännu. Det är ett nytt möte nu den 25/5. Förra året med Jason Diakité, alias Timbuktu, blev ett lyft för Stig Sjödin Sällskapet.  Årsskriften är under produktion med temat Stig Sjödins diktning och människovärdet.

Vi planerar för 100 års minnet av Stig Sjödins födelse. Det ska bli ett omfattande evenemang som vi redan nu tänker på.

Åsa Morberg, Ordförande i Stig Sjödin Sällskapet

Annonser