Månadsarkiv: oktober 2015

Stig Sjödin prisutdelning den 4 oktober 2015

Program ABF-huset i Stockholm 13-16
13:00          Åsa Morberg, Stig Sjödin Sällskapet hälsar välkommen

13:15          Anna Cavallin, doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet,
pratar om Lena Kallensbergs kontra Stig Sjödins författarskap.

13:45          Ruth Aniansson läser dikter av Stig Sjödin

14:00          Karin Härdin, Runö Folkhögskola, presenterar Lena Kallenberg

14:30          PAUS

15:00          Ruth Aniansson läser texter av Lena Kallenberg

15:15         Prisutdelning
Robert Ekstrand, Runö Folkhögskola, delar ut Stig Sjödinpriset till Lena Kallenberg.

15:30         Lena Kallenberg berättar om sitt skrivande och läser egna texter

16:00         Avslutning

Observera att tiderna är cirkatider

Varmt Välkomna!

Annonser