Månadsarkiv: april 2016

Verksamhetsåret 2016-2017

Styrelsen för Stig Sjödin Sällskapet har haft sitt konstituerande möte. Ingrid Amrén-Hedin är sällskapets sekreterare och Tommy Hjort är sällskapets kassör. I maj kommer det en poesipromenad med författaren Bernt Olov Andersson. Poesipromenaden avslutar styrelsens studiecirkel. Vi planerar för en ny poesipromenad till hösten. De är populäraoch vi skulle gärna arrangera flera.

Priskommittén arbetar nu med nästa års pristagare och läser litteratur, för att vaska fram nästa års Stig Sjödin Pristagare.

100 års minnesförberedelserna har startat i god tid. Stig Sjödin föddes i oktober 1917 och vi kommer att fira minnet av vår store arbetarförfattare den 7 oktober med en middag på Restaurant Bolaget och ett minnesprogram med hög kulturell klass. 

Vill Du som läser detta kan stödja firandet av Stig Sjödins minne genom att betala in en summa till Stig Sjödin Sällskapet, Märk Ditt bidrag med Stig Sjödins minne och skriv Ditt namn. 

Vi planerar för många aktiviteter i samband med firandet av 100 års minnet av Stig Sjödins födelse.

Vi har haft möte med Kultur och fritid och biblioteket. Idéerna är många. Vi studerar foton från

Stig Sjödins uppväxt i Sandviken och undersöker om vi kan göra en liten utställning över hans liv.

Vi har fått vetskap om en dokumentärfilm som filmaren Lars Westman gjort och som finns på SVT:s arkiv. Den kantat som skapades till Sandviks 100 års minne ska vi också försöka att återanvända.

Sällskapets styrelse har haft en studiecirkel om Stig Sjödins författarskap och hans Sandviken, där han startade sitt skrivande. Studiecirkeln planerar vi att göra ett studiematerial till så att den kan gå många gånger. Sandviken har en stor arbetarförfattare i Stig Sjödin och sällskapet vill hålla hans minne levande.

Poesitavlan vid Dalbrittas damm med dikten Kärleksbrevet finns nu rengjord. Det har styrelseledamoten Olle Johansson förtjänstfullt ordnat med. Måtte nu poesitavlorna få vara i fred utan att kladdas ned av graffiti. 

Åsa Morberg Ordförande

 

Annonser

Rapport från Stig Sjödin Sällskapets årsmöte 16 april 2016

Idag har Stig Sjödin Sällskapet haft sitt årsmöte. Årsmötet äger rum när vi kan få pristagaren till Sandviken. Lena Kallenberg hade lördagen den 16 aprilledig och då tog vi mötet. 

Programmet på Sandvikens bibliotek efter årsmötet var ett mycket intressant samtal mellan kulturchefen vid Mittmedia Gunilla Kindstrand och pristagaren Lena Kallenberg. Samtalet rörde Lena Kallenbergs författarskap, relationen till Stig Sjödin, läsarna av Lena Kallenbergs böcker och hennes Stockholmsskildringar. Lena Kallenberg läste avslutningsvis ur introduktionen till Farmors son. Lena Kallenberg signerade böcker avslutningsvis. 

Evenemanget ägde rum i bibliotekets ljushall. Där fanns också en liten utställning anordnad av bibliotekets personal med litteratur av Lena Kallenberg och Stig Sjödin. Ordförande Åsa Morberg tackade Lena Kallenberg och Gunilla Kindstrand med blommor. 

Årsmötet ägde rum i Bibliotekets sammanträdesrum. Vår hedersledamot Majt Sjödin, Stigs fru hade dagen till ära kommit till Sandviken vilket vi alla uppskattade. Ordförande för mötet var Renate Almén och sekreterare var Ingrid Hedin Amrén.  

Verksamhetsplanen för 2017 kommer att handla om 100 års minnet av Stig Sjödins födelse. Det som planerats är aktiviteter på biblioteket, en utställning av Stig Sjödins Sandviken, en middag med ett kulturevenemang och årsskriften ska om möjligt ersättas med en 100 års minnesbok. 
Stadgarna för Stig Sjödin Sällskapet är inte ändrade sedan 2003 och den nya styrelsen behöver göra en översyn av stadgarna. 

Medlemsavgiften ändrades inte och är fortsatt låg. 125:- för enskilda, 175:-för makar och 500:- för organisationer och föreningar. Ungdomsavgiften på 25:- skall vara kvar på ett år. 

Stig Sjödin Sällskapet ska göra ett nytt försök att vara med på bokmässan i Göteborg. 2015 klarade inte sällskapet de kostnader som Bok & Bibliotek medför. Sällskapet ska istället försöka dela monter med DELS, De Litterära Sällskapens samarbetsförening. Året blir ett Stig Sjödin år helt igenom.  
Nya funktionärer i styrelsen för Stig Sjödins sällskap blev Birgitta Strand, som har deltagit i studiecirkeln om Stig Sjödin. Vår nya revisor, Britt-Marie Stål har arbetat som ekonom på Sandvikens kommun och Tommy Hjort är vår nya kassör. 

Mötet avslutades med kaffe och smörgås och godbit. Nästa år blir ett historiskt år.
Åsa Morberg, ordförande i Stig Sjödin Sällskapet

Årsmöte i  Stig Sjödin Sällskapet

Välkommen till Stig Sjödin Sällskapets årsmöte på Sandvikens folkbibliotek lördagen den 16 april kl 13:00 2016. Efter mötet bjuder vi på kaffe med dopp. Kl. 15:00 är alla välkomna till ett program med 2015 års pristagare författarinnan Lena Kallenberg och Gunilla Kindstrand, kulturchef på MittMedia.  

Arragörer för programmet är Stig Sjödin Sällskapet, ABF och Sandvikens folkbibliotek

Läs mer om Lena Kallenberg här http://www.lenakallenberg.com/

Fri entré för Stig Sjödin Sällskapets medlemmar.