Kategoriarkiv: Allmänt

Mellan hägg och syren

Just har vi den underbaraste tid på året. Nu är det tiden mellan Hägg och Syren. Det är då våren övergår i försommar. Grönskan är skir och ljus och fågelsången är intensiv. Det var då skomakaren satte upp lappen på dörren med texten: Stängt mellan Hägg och Syren. Den här tiden är en kort tid. Skomakaren unnade sig inte någon lång semester. Vi i Stig Sjödin Sällskapet tänker inte på semester ännu. Vi är mitt uppe i verksamheten.

Vi har ett konstituerande styrelsemöte i Stig Sjödin Sällskapet den 25/5. Vi ska utse vice ordförande, kassör och sekreterare. Så snart detta är klart, lägger vi ut ny information på hemsidan.

Vi fattade ett beslut på årsmötet att ungdomar ska kunna bli medlemmar för 25:- per år. Ungdom är man till 21 år bestämde vi. Vi har också tagit nya tag med ungdomspriset, som varit vilande något år. Så roligt att vi får utse en ungdomspristagare som skriver i Stig Sjödins anda. Mera om detta också så småningom.

Vi hoppas också på att studiecirkeln om Stig Sjödin och hans diktning kommer till stånd. Marknadsföring finns på ABF:s hemsida, men det kommer marknadsföring även på annat sätt. Det är ett första försök, men vi permanentar gärna studiecirkeln och utvecklar den förstås. Kanske det kan bli ett studiematerial så småningom om vi får i gång några cirklar?

Vi har planerat för en ny poesipromenad med Bernt Olov Andersson. Mera information kommer inom kort. Vi planerat för två nya poesitavlor till 100 års minne av Stig Sjödins födelse. En har vi fått tillstånd att placera utanför Stora Kontoret på Sandvik och en ska placeras på det nya torget bakom stadshuset.

Priskommittéen arbetar för fullt. Det är inte klart ännu. Det är ett nytt möte nu den 25/5. Förra året med Jason Diakité, alias Timbuktu, blev ett lyft för Stig Sjödin Sällskapet.  Årsskriften är under produktion med temat Stig Sjödins diktning och människovärdet.

Vi planerar för 100 års minnet av Stig Sjödins födelse. Det ska bli ett omfattande evenemang som vi redan nu tänker på.

Åsa Morberg, Ordförande i Stig Sjödin Sällskapet

Annonser

Åsa Morberg: Betraktelse

Kära medlemmar, blivande medlemmar i Stig Sjödin Sällskapet!

Här kommer en liten betraktelse av Åsa Morberg, ordförande i Stig Sjödin Sällskapet:

2015 är ett år då det kommer att hända mycket. Vi kommer att starta vår studiecirkel kring Stig Sjödins liv, leverne och författarskap. Cirkeln startar på nya året i samarbete med ABF. Välkomna att studera författaren och hans produktion med utgångspunkt i födelseorten Sandviken. Vi är så glada att studiecirkeln kommit så här långt.

Sällskapets styrelse har planerat att åka på Bok & Bibliotek 2015 i Göteborg för att informera om Stig Sjödins författarskap och Sandviken som inspirerat honom i hans diktning. Självklart vill vi i styrelsen också ha inspiration från andra författarsällskap. Vi klarar givetvis inte utgifterna inom ramen för sällskapets budget, utan vi är beroende av att ansöka om medel. Vi har gjort upp en plan för medelsansökningar och hoppas att det går i lås. Om Stig Dagerman Sällskapet kan vara på Bok & Bibliotek, så kan Stig Sjödin Sällskapet!

Under 2015 förbereder vi för 100 års-minnet av Stig Sjödins födelse. Vi har redan börjat förhandlingar med Sandvik och Sandvikens kommun om att få placera ut två nya dikttavlor. Vi ska också fira med en minnes-middag till Stigs ära i Sandviken.

Sällskapets årsskrift Sinnlighetens Stig Sjödin med tre teman (mat, natur, kärlek) 2014 har skickats ut och den blev väldigt bra. Vi gläds i sällskapet åt att vi klarar av att ge ut så kvalitativt goda årsskrifter. Det är mycket tack vare vår redaktör Bernt Stenmark som detta är möjligt. Vi ska försöka att ta fram årsskriften 2015 till Bok & Bibliotek. Temat har vi resonerat om och vi vill lyfta fram Stig Sjödins kamp för samhällets svaga. En sådan titel passar bra just nu, tycker vi alla i styrelsen. Vi återkommer senare om detta. Årets årsskrift är speciell då Majt Sjödin, Stigs fru, valt ut alla dikter till årsskriften. Det känns väldigt bra att vi fick så kvalificerat stöd av Majt. Vi tackar Majt så varmt från sällskapet.

Vi planerar för årsmötet i april och besöket av Jason Diakité, alias Timbuktu som fick Stig Sjödin priset 2014. Det blir fantastiskt roligt att få planera för ett framträdande i Sandviken. Datum för årsmötet får vi återkomma till. Vi räknar med mycket folk och det finns en preliminär bokning av en stor lokal för Jasons framträdande.

Vi har fått en rättelse från en medlem.
I foldern som medföljde senaste utskicket från Sällskapet har det blivit fel i bibliografin. Där står att ”Arbete och människovärde” kom ut 1981 på Tidens förlag, vilket är fel. Det var LO som gav ut boken 1981 och då med omslag och illustrationer av Gösta Kriland. 1986 ger Tidens förlag ut den men då utan illustrationer.
Vi i sällskapets styrelse tackar så mycket för informationen och gör en rättelse i nästa upplaga av foldern.

Med hälsningar från
Åsa Morberg

Julbrev Stig Sjödin Sällskapet 2014

Sandviken 2014-12-01

Till Medlemmar i Stig Sjödin Sällskapet

Vi i styrelsen för Stig Sjödin Sällskapet vill tacka alla medlemmar så varmt för i år, 2014. Vi vill också tillönska er alla en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Vi önskar att juluppehållet ger tillfälle till att läsa årsskriften och mycket, mycket annat. Det är fint om Du också läser för barnen och berätta vad du läser och hur roligt, spännande eller intressant det är. Ha böcker framme. Då signalerar du att läsning är något vi inte klarar oss utan. Du som medlem i ett litterärt sällskap fungerar som en positiv läsförebild.

Det har varit ett bra verksamhetsår för Stig Sjödin Sällskapet. En hel del arbete är på gång inför en rad spännande aktiviteter för att, i enlighet med stadgarna i sällskapet, arbeta för att Stig Sjödins minne äras och hålls levande. Vi planerar exempelvis för deltagande på Bokmässan 2015 i DELS-monter. Vi planerar också redan nu för högtidlighållandet av Stig Sjödins 100-års dag. Vi har exempelvis fått tillåtelse att placera en dikttavla utanför Stora Kontoret på Sandvik.

Vår årsskrift, Sinnlighetens Stig Sjödin som vi åter igen fått hjälp av författaren och journalisten Bernt Stenmark att skriva, är en intressant betraktelse med utgångspunkt i Stig Sjödins diktning. Det är ett tema som på ett fint sätt lyfter fram en lite annan sida av Stig Sjödins diktning.  Det handlar om kärleken, naturen och maten.

Vi i styrelsen är glada i år för att priset gavs till Jason Diakité (Timbuktu). Han utsågs enhälligt till årets Stig Sjödinpristagare 2014 för ett konstnärskap som konsekvent tar ställning för den utsatta människan.

Diakités energirika, expressiva och episka lyrik skapas i dialog med samtiden och manar oss att bygga en bättre framtid tillsammans. I skildringar av en pendel-paranoid era där eliterna kammar in vinningen utan att plantera framtidens frön får han lyssnaren att tänka efter, reagera och ringa ett fredssamtal.

Jason Diakité har modet att ta strid i samhällsdebatten och riktar sökljuset mot sociala orättvisor och förtryck. Hans ord- och ljudbilder ekar av samma ursinne som en gång Stig Sjödins poesi.

Utdelningen av årets Stig Sjödinpris ägde rum i ABF-huset i Stockholm söndagen den 19 oktober och det blev en stilfull och minnesvärd högtid. Stig Sjödinpriset är instiftat av Runö Folkhög­skola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunalarbetareförbundet och Industrifacket Metall.

Kort presentation av pristagaren: Jason Diakité är född 1975 och låtskrivare, artist och programledare. Han albumdebuterade 2000 och fick sitt genombrott bland den breda allmänheten med Alla vill till himmelen som släpptes 2005. Har varit programledare i både radio och tv och skrivit text till en barnbok. Artistnamnet kommer från staden Timbuktu i Mali, där hans pappa har sina rötter.

Styrelsen ser fram emot ett nytt verksamhetsår och vi återkommer med nya aktiviteter i Stig Sjödin Sällskapet.

De varmaste hälsningar från styrelsen för Stig Sjödin Sällskapet genom

Åsa Morberg

Ordförande

Poesipromenad i Stig Sjödins fotspår onsdagen den 20 augusti

Varmt välkomna till Sandviken på Poesipromenad i Stig Sjödins fotspår, onsdagen den 20 augusti kl. 18.

Författaren Bernt-Olov Andersson tar oss med på en vandring där vi besöker de tavlor med Stig Sjödins dikter som finns uppsatta på orten.

Promenaden utgår från Konsthallen i Sandviken är gratis och sker i samarbete med Sandvikens bibliotek och ABF.

Sommarhälsning!

Guds Brodyr och en tillönskan om en riktigt trevlig sommar till alla medlemmar i Stig Sjödin Sällskapet!

Nu kommer en underbart fin tid. Sommaren är faktiskt snart här. Naturen står redan i full blom. Nu finns Guds Brodyr efter alla dikesrenar. Guds brodyr var Stig Sjödins poetiska och vackra namn på Hundkex.Hundkex kanäven kallas hundloka, hundkax, hundkex, latinska namnet är Anthriscus sylvestris.  Guds Brodyr är en flerårig växt. Den är vanlig och blir allt vanligare eftersom den finns på kväve- och näringsrik mark, till exempel i beteshagar, på gårdar, efter vägkanter. Den finns i hela Norden. Hundkäxet blir högt, hela 50 – 150 cm höga och blommar från maj till juni. Stjälkarna är kantiga,  ihåliga och nertill ofta håriga. Hundkexet  är rikt grenigt med blad, glänsande och gröna. Blomflockarna har 7 – 16 kala strålar som småningom blir små flockar med 4 – 8 frukter. Kantblommorna i flocken är större än de inre. Den påminner absolut om brodyr och är så vacker att den fffaaaktisktförtjänar att kallas Gud Brodyr. Ta en liten lupp, titta närmare på den och njut av allt det vackra. Guds Brodyr.

I vår familj har hundkexen sedan Stig ”döpte om dem” alltid kallats för Guds Brodyr. Det är märkligt hur en del begrepp kan fastna. Ibland får jag verkligen tänka efter vad de heter, när jag måste använda det rätta namnet. Hemma hos oss finns ofta en bukett av Guds Brodyr. De blommar både länge och väl. De är så vackra och de för tankarna till författaren Stig Sjödin. Han var också en skicklig naturlyriker. Stig kallade sig själv för en av Sundbergs adoptivpojkar. Han var mycket hemma hos min mormor Emma  och min morfar Olaus Sundberg. Anledningen till detta var att han var mycket god vän med min morbror Ingvar Sundberg.

Sommarhälsningar från

Åsa Morberg

Ordförande i Stig Sjödin Sällskapet

cow-parsley-7538_640