Kategoriarkiv: Uncategorized

Sommar betyder läsning

Vad vore hängmattan, tågresan, badstranden utan en riktigt bra bok? Ingenting! Man kan annars läsa precis när som helst och överallt. Uppkrupen i favoritfåtöljen en regig dag går också. Att hålla i en riktig bok, bläddra framåt en sidan i taget, och vika hörnet på sidan där jag tar en läs-paus. Det är en annan upplevelse än läsplattans e-böcker.

Vad erbjuder Stig Sjödin Sällskapet för sommarläsning? En årsskrift heter ” Söndagsbarn skall mycket se” och den årsskriften är redigerad av Per Helge och Bernt-Olov Andersson. Det är en årsskrift i bokformat. Boken kan köpas på Folkbiblioteket i Sandviken. Det finns också andra årsskrifter att köpa och läsa.

En riktigt fin läse-sommar önskar Stig Sjödin Sällskapet!

Åsa Morberg
Ordförande

Annonser

Ungdomspristävling 2019

Stig Sjödin Sällskapet ungdomspris 2019 på temat ” Det litterära bruket ”

Välkommen till Stig Sjödin Sällskapets ungdomspristävling år 2019.
Du som tävlar om ungdomspriset får vara högst 21 år gammal. Du får lämna in ett tävlingsbidrag med en text som Du skrivit i Stig Sjödins anda. Du får läsa på om Stig Sjödins författarskap för att göra en egen tolkning och lämna ett bidrag. Du kan tävla med en dikt eller en prosatext på maximalt tre A4 sidor. Du får ingen mera information av Sällskapet.

Du lämnar Ditt tävlingsbidrag senast 2019-08-01 i slutet kuvert till Bibliotekets Reception i Sandviken. Tävlingsbidraget skall vara skrivet i ett Word-dokument med New Times Roman, storlek 12. Handskrivna tävlingsbidrag godkännes inte.

Tävlande ska vara beredd att skicka in Ditt bidrag digital efter begäran. Tävlande skall medge att alster läggs ut på nätet, annars kan inte tävlan godkännas.

Det här är en tävling som bedöms anonymt. Din text skall inte vara försedd med namn. Om anvisningarna inte följts tas Ditt bidrag bort från tävlingen. Beslutet kan inte överklagas. Vinnarbidraget ska läsas upp i någon av Sällskapets aktiviteter under året 2019.

Prissumman till segraren är 1500:-.

Du som skickat in tävlingsbidrag till tävlingen, måste skriva under ett intyg på att Du inte plagierat, dvs. att Du tagit texten och att det är någon annan som ursprungligen skrivit den, eller att det inte är en översättning från något annat språk. Underskrift behövs också för att medge publicering av alster på nätet.

Skriv under och bifoga texten i kuvertet med Ditt namn och address, telefonnummer och emailadress..

Till Stig Sjödin Sällskapet

Jag försäkrar att jag inte plagierat min text. Det är min egen text som jag skrivit själv. Jag försäkrar också att det inte är en översättning, dvs att texten inte finns på annat språk.

Jag försäkrar detta på heder och samvete.

Jag medger publicering av mitt bidrag på nätet.

………………………………………………………………………
Namn

…………………………………………………………………………
Födelsedatum och födelseår

………………………………………………………………………
Adress

………………………………………………………………………

Världens Längsta Bokbord

Stig Sjödin Sällskapet önskar alla en riktigt glad midsommar! Njut av naturen när den är som allra vackrast!

Vi har inte så mycket sommaraktiviteter, men i augusti finns en aktivitet i Stockholm.

Stig Sjödin Sällskapet deltar i Världens Längsta Bokbord 2019-08-18 kl. 13.00.-16.00. Bokbordet finns i Stockholm vid Norra Latin som ligger vid Drottninggatan! Det finns en scen för uppläsningar. Ola Kuremyr och Mona Lennartsson-Wahlroos läser Stig Sjödins dikter på stora scenen och Stig Sjödin Sällskapet är först ut! Välkomna!

Varmt tack till Ola och Mona som medverkar! Vi i Sällskapet gläder oss åt detta!

Åsa Morberg
Ordförande

Sandvikendagarna

Stig Sjödin Sällskapet träffas på Sandvikendagarna, fredag och lördag, i en gemensam monter på Köpmangatan. Där finns förutom Stig Sjödin Sällskapet, Sandvikens vänner, ABF och Smedsgårdens vänner. Det är premiär för Stig Sjödin Sällskapet att delta i Sandvikendagarna. Det är tack vare kreativa styrelseledamöter i Stig Sjödin Sällskapet! Tack Tommy Hjort, Gunnar Lundberg, Bosse Larsson och Tommy Gaude! Bra jobbat för att marknadsföra sällskapet! Välkomna att besöka oss under Sandvikendagarna!

Ungdomspriset

Ungdomsskribenter! Vi har förlängt inlämningstiden för bidrag till 1 augusti 2019! Sommaren kanske ger möjlighet att författa bidrag till tävlingen. Välkomna med bidrag, enligt våra anvisningar som funnits i annonsbladet och på Face Book! Våra ungdomsskribenter är viktiga att uppmuntra och värna om!

Åsa Morberg
Ordförande

De Litterära Sällskapen

De Litterära Sällskapen i Sverige (DELS) bildades 1990 som en intresseorganisation för litterära sällskap i Sverige. Sällskapets syfte är att öka kunskapen och intresset för den svenska litteraturen och dess författare genom att bland annat sprida kännedom om den litterära sällskapsrörelsen och på olika sätt underlätta dessa sällskaps verksamhet. Sedan 1993 publicerar sällskapet litteraturtidningen Parnass.

De litterära medlemssällskapen, som har till uppgift att främja och förvalta minnet av en författares, eller en grupp författares, liv, diktning och tid, ska vara politiskt obundna.

DELS deltar varje år på bokmässan i Göteborg. Varje höst och vår anordnar DELS litterära matinéer i Stockholm. Några gånger har regionala litterära evenemang, där flera litterära sällskap är involverade, ägt rum.

Åsa Morberg

Ordförande i Stig Sjödin Sällskapet

Styrelseledamot i DELS

Romansviten om Bricken

Läs Stig Sjödin pristagaren Vibeke Olssons romansvit om Bricken!

Romansviten om Bricken på Svartvik består av sex arbetarromaner. Huvudperson i alla böckerna är Bricken Eriksson, född i Kalvträsk vid tiden för missväxtåren 1867–1869.

Bokserien börjar med boken Sågverksungen, som utspelar sig i Svartvik under Sundsvallsstrejken 1879, när de många sågverken längs Medelpadskusten tystnar och kanonbåtarna kommer.

Den andra boken i serien heter Bricken på Svartvik och skildrar strejkens efterspel och relationen mellan bönder, borgare och arbetare under folkrörelsernas framväxt.

I den tredje boken, Sågspån och eld, skildras Sundsvallsbranden, och Bricken är 20 år och måste jobba hårt i Stockholm, trots att hon bara har en halv hand och ett nyfött barn.

Fjärde delen i serien heter Amerikauret och kretsar mycket kring sågverksarbetarnas föreningsrätt och kring Brickens motvilja mot att skicka sin begåvade äldste son till läroverk istället för att låta honom lära sig ett riktigt arbete.

Femte delen heter Glödens färger och publicerades 2014, medan del sex Som ett träd i skogen kom 2017.

Vibeke Olsson är en fantastisk författare, väl värd Stig Sjödin priset!