Rapport från Stig Sjödin Sällskapets årsmöte 16 april 2016

Idag har Stig Sjödin Sällskapet haft sitt årsmöte. Årsmötet äger rum när vi kan få pristagaren till Sandviken. Lena Kallenberg hade lördagen den 16 aprilledig och då tog vi mötet. 

Programmet på Sandvikens bibliotek efter årsmötet var ett mycket intressant samtal mellan kulturchefen vid Mittmedia Gunilla Kindstrand och pristagaren Lena Kallenberg. Samtalet rörde Lena Kallenbergs författarskap, relationen till Stig Sjödin, läsarna av Lena Kallenbergs böcker och hennes Stockholmsskildringar. Lena Kallenberg läste avslutningsvis ur introduktionen till Farmors son. Lena Kallenberg signerade böcker avslutningsvis. 

Evenemanget ägde rum i bibliotekets ljushall. Där fanns också en liten utställning anordnad av bibliotekets personal med litteratur av Lena Kallenberg och Stig Sjödin. Ordförande Åsa Morberg tackade Lena Kallenberg och Gunilla Kindstrand med blommor. 

Årsmötet ägde rum i Bibliotekets sammanträdesrum. Vår hedersledamot Majt Sjödin, Stigs fru hade dagen till ära kommit till Sandviken vilket vi alla uppskattade. Ordförande för mötet var Renate Almén och sekreterare var Ingrid Hedin Amrén.  

Verksamhetsplanen för 2017 kommer att handla om 100 års minnet av Stig Sjödins födelse. Det som planerats är aktiviteter på biblioteket, en utställning av Stig Sjödins Sandviken, en middag med ett kulturevenemang och årsskriften ska om möjligt ersättas med en 100 års minnesbok. 
Stadgarna för Stig Sjödin Sällskapet är inte ändrade sedan 2003 och den nya styrelsen behöver göra en översyn av stadgarna. 

Medlemsavgiften ändrades inte och är fortsatt låg. 125:- för enskilda, 175:-för makar och 500:- för organisationer och föreningar. Ungdomsavgiften på 25:- skall vara kvar på ett år. 

Stig Sjödin Sällskapet ska göra ett nytt försök att vara med på bokmässan i Göteborg. 2015 klarade inte sällskapet de kostnader som Bok & Bibliotek medför. Sällskapet ska istället försöka dela monter med DELS, De Litterära Sällskapens samarbetsförening. Året blir ett Stig Sjödin år helt igenom.  
Nya funktionärer i styrelsen för Stig Sjödins sällskap blev Birgitta Strand, som har deltagit i studiecirkeln om Stig Sjödin. Vår nya revisor, Britt-Marie Stål har arbetat som ekonom på Sandvikens kommun och Tommy Hjort är vår nya kassör. 

Mötet avslutades med kaffe och smörgås och godbit. Nästa år blir ett historiskt år.
Åsa Morberg, ordförande i Stig Sjödin Sällskapet

Annonser

Årsmöte i  Stig Sjödin Sällskapet

Välkommen till Stig Sjödin Sällskapets årsmöte på Sandvikens folkbibliotek lördagen den 16 april kl 13:00 2016. Efter mötet bjuder vi på kaffe med dopp. Kl. 15:00 är alla välkomna till ett program med 2015 års pristagare författarinnan Lena Kallenberg och Gunilla Kindstrand, kulturchef på MittMedia.  

Arragörer för programmet är Stig Sjödin Sällskapet, ABF och Sandvikens folkbibliotek

Läs mer om Lena Kallenberg här http://www.lenakallenberg.com/

Fri entré för Stig Sjödin Sällskapets medlemmar.

Stig Sjödin finns i våra hjärtan

Av Åsa Morberg, ordförande i Stig Sjödin Sällskapet

Jag undrar om Du vet att författaren Stig Sjödin från Sandviken var en av nittonhundratalets allra största arbetsförfattare? En del vet, förstås, men långt ifrån alla. När man frågar vanliga Sandvikenbor är det ändå påfallande många som vet om honom och känner väl till hans författarskap.

Hans erfarenheter från fabriken var bakgrunden till ett mycket märkligt politiskt och konstnärligt författarskap, som är ett av de mera intressanta som 1900-talet erbjuder. Stig Sjödins diktning handlar om människovärde och om frihet, således om någonting alltjämt mycket grundläggande och viktigt.

Stig Sjödin (1917-1993) föddes och växte upp i en arbetarfamilj på det gamla Bruket i Sandviken. Det är snart 100 år sedan han föddes och sällskapet förbereder en stor minneshögtid.

Liksom andra brukspojkar började han arbeta i järnverket direkt efter skolan. Långt senare stod han i rörvalsverket ”vid lyftkroken mellan första och andra valsparet i 413”. Det var där behovet av och längtan efter att formulera sig i skrift började göra sig gällande.

Den motivkrets och de erfarenheter han fick i fabriken är ett genomgående tema i mycket av vad Stig Sjödin skrev, men han är också en sinnlig poet med både kärleks- och naturlyrik i sin litterära produktion. Smaken och doften finns alltid närvarande, om det så är frågan om faderns himlafrukost med spicken sill, ”färsk potatis, som själv kryper ur skalet, en driva gräslök, sur tjock grädde som änglarna låtit gå genom separatorn minst två gånger” eller ”en emaljerad skopa havremjölsvatten nere i järnverket med arbetskamraternas snuskorn på skop-kanten”.

Genom några folkhögskolekurser på Brunnsvik och Sigtuna bröt han sig loss från det sociala arvet som präglade tillvaron i brukssamhället Sandviken. Han flyttade till Stockholm där han 1945 debuterade med diktsamlingen ”Blindgångare”.

Två år senare kom kanske hans mest berömda diktsamling ”Sotfragment”. Där använde han sig av de erfarenheter han fått i verket. Vanliga arbetare gestaltades för första gången i modern poesi.

Diktsamlingen har sedan dess utgetts i flera upplagor, senast i samband med Stig Sjödin sällskapets bildande i oktober 1996. I diktsamlingen ”Sotfragment” finns hans kanske mest citerade dikt. Den inleds med orden ”motsträvigt och med hjärtat fyllt av trots”. Så här lyder den i sin helhet:

Motsträvigt och med hjärtat fullt av trots
erkänner jag detta;
det var inte sotet, dammet, smutsen
inte heller hemgången med musklerna
skälvande i kramp och ögat urgröpt
av nätters vaka,
inte heller valkarna,
som var förnedring.
Nej, det var den osynliga nåden
Att få slita ut sig,
den stora favören att få välja,
där val ej fanns.
Man behöver faktiskt inte ha upplevt 1920-talets industri för att känna igen sig i dikten. Att slita och släpa på något ”jävla skitjobb” och som om detta inte vore illa nog och dessutom förväntas vara tacksam mot den som i praktiken tjänar stora pengar på detta slitande – det är en erfarenhet som är minst lika levande idag som på Sjödins tid. Stig Sjödin och hans författarskap är rykande aktuellt.

Vik 16 april 2016 då Årets Stig Sjödin pristagare Lena Kallenberg besöker Sandviken på Sällskapets årsmöte med öppen föreläsning av pristagaren. Vik den 7 oktober för firandet av 100 års minnet av Stig Sjödins födelse. En stor minneshögtid planeras av Stig Sjödin Sällskapet i samarbete med Sandvikens kommun och ABF.

Stig Sjödin prisutdelning den 4 oktober 2015

Program ABF-huset i Stockholm 13-16
13:00          Åsa Morberg, Stig Sjödin Sällskapet hälsar välkommen

13:15          Anna Cavallin, doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet,
pratar om Lena Kallensbergs kontra Stig Sjödins författarskap.

13:45          Ruth Aniansson läser dikter av Stig Sjödin

14:00          Karin Härdin, Runö Folkhögskola, presenterar Lena Kallenberg

14:30          PAUS

15:00          Ruth Aniansson läser texter av Lena Kallenberg

15:15         Prisutdelning
Robert Ekstrand, Runö Folkhögskola, delar ut Stig Sjödinpriset till Lena Kallenberg.

15:30         Lena Kallenberg berättar om sitt skrivande och läser egna texter

16:00         Avslutning

Observera att tiderna är cirkatider

Varmt Välkomna!

Pressmeddelande Årets Stig Sjödinpris till Lena Kallenberg

Lena Kallenberg
Stig Sjödinpristagare 2015

Årets Stig Sjödinpris på 40 000 kronor delas ut på ABF-huset i Stockholm söndagen den 4 oktober klockan 13.00–16.00. Stig Sjödinpriset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunalarbetareförbundet och Industrifacket Metall. Prisutdelningen genomförs med stöd av ABF.

Motivering
Årets Stig Sjödinpris tilldelas Lena Kallenberg för ett rikt och brett författarskap som tar upp viktiga samhällsfrågor, ofta i historiskt perspektiv.

Kallenberg prisas för sitt litterära handlag, för de initierade historieskildringarna, sin utpräglade begåvning för salta repliker och upprorsförsök som ger texterna en särskild friskhet. Kallenbergs författarskap utvecklas oavbrutet, berättelserna skapas i dialog med samtiden. Lena Kallenberg har en nyfikenhet och en experimentlusta som har drivit henne att skriva i olika genrer. Hennes ord har bäring på de samhällsproblem som Stig Sjödin lyfte fram.

Tidigare pristagare: Göran Greider 1997, Sara Lidman 1998, Fredrik Ekelund 1999, Tony Samuelsson 2000, Gösta Friberg 2001, Claes Andersson 2002, Bernt-Olov Andersson 2003, Aino Trosell 2004, Mikael Wiehe 2005, Kjell Eriksson 2006, Emil Jensen 2007, Ove Allansson 2008, Malin Klingzell-Brulin 2009, Jenny Wrangborg 2010, Johannes Anyuru 2011, Eija Hetekivi Olsson 2012, Anna Jörgensdotter, Helene Rådberg och Carolina Thorell 2013, 2014 fick Jason Diakité priset.

 Information lämnas av Gina Persson tfn 08-786 83 51, e-post gina.persson@ifmetall.se.

Pressbild finns på http://www.leopardforlag.se                        

Lena Kallenberg
är född 1950 och författare.

Lena Kallenberg har skrivit ett fyrtiotal böcker. ”En asfaltunge som inte kunde skilja en duva från en kråka och därför debuterade med en serie naturböcker för barn.” beskriver Lena Kallenberg sig själv. 1993 kom den första vuxenromanen, Den röda skålen. Lena Kallenberg har sedan dess bland annat skrivit romanerna Apelsinflickan 1997, Stockholmskärlek 1999, Coola krogen 2005, Elena och Europa 200), Södermorsor 2010 och Farmors son 2014.

Poesivandring 19 augusti kl 18:00

Välkomna till Stig Sjödin Sällskapets poesivandring 19 augusti kl. 18:00 tillsammans med författaren Bernt Olov Andersson. Samling utanför Kulturcentrum i Sandviken utanför konsthallen.Stig Sjödins dikter finns citerade på poesitavlor i centrala Sandviken. Dessa tavlor är uppsatta på betydelsefulla platser och man får förutom kunskaper om vår stora arbetarförfattare Stig Sjödins diktning, liv och leverne, också kunskaper om Sandviken och Sandvikens historia.Vandringen har gjorts ett antal år och är mycket populär. Varmt välkomna!

Mellan hägg och syren

Just har vi den underbaraste tid på året. Nu är det tiden mellan Hägg och Syren. Det är då våren övergår i försommar. Grönskan är skir och ljus och fågelsången är intensiv. Det var då skomakaren satte upp lappen på dörren med texten: Stängt mellan Hägg och Syren. Den här tiden är en kort tid. Skomakaren unnade sig inte någon lång semester. Vi i Stig Sjödin Sällskapet tänker inte på semester ännu. Vi är mitt uppe i verksamheten.

Vi har ett konstituerande styrelsemöte i Stig Sjödin Sällskapet den 25/5. Vi ska utse vice ordförande, kassör och sekreterare. Så snart detta är klart, lägger vi ut ny information på hemsidan.

Vi fattade ett beslut på årsmötet att ungdomar ska kunna bli medlemmar för 25:- per år. Ungdom är man till 21 år bestämde vi. Vi har också tagit nya tag med ungdomspriset, som varit vilande något år. Så roligt att vi får utse en ungdomspristagare som skriver i Stig Sjödins anda. Mera om detta också så småningom.

Vi hoppas också på att studiecirkeln om Stig Sjödin och hans diktning kommer till stånd. Marknadsföring finns på ABF:s hemsida, men det kommer marknadsföring även på annat sätt. Det är ett första försök, men vi permanentar gärna studiecirkeln och utvecklar den förstås. Kanske det kan bli ett studiematerial så småningom om vi får i gång några cirklar?

Vi har planerat för en ny poesipromenad med Bernt Olov Andersson. Mera information kommer inom kort. Vi planerat för två nya poesitavlor till 100 års minne av Stig Sjödins födelse. En har vi fått tillstånd att placera utanför Stora Kontoret på Sandvik och en ska placeras på det nya torget bakom stadshuset.

Priskommittéen arbetar för fullt. Det är inte klart ännu. Det är ett nytt möte nu den 25/5. Förra året med Jason Diakité, alias Timbuktu, blev ett lyft för Stig Sjödin Sällskapet.  Årsskriften är under produktion med temat Stig Sjödins diktning och människovärdet.

Vi planerar för 100 års minnet av Stig Sjödins födelse. Det ska bli ett omfattande evenemang som vi redan nu tänker på.

Åsa Morberg, Ordförande i Stig Sjödin Sällskapet