Mycket på gång…

Titta här! Så mycket vi har på gång i Stig Sjödin Sällskapet!
Stig Sjödin Sällskapet är ett aktivt litterärt sällskap med säte i Sandviken. Välkommen att bli medlem!
Vi kan meddela att Stig Sjödins klassiska Sotfragment finns i en nyutgåva. Nirstedts förlag.
En ny bok om Stig Sjödins författarskap är på gång. Författare är professor Magnus Nilsson. Bokrelease i Sandviken hoppas vi på någon gång 2021.
Boken ”Sverige läser” har getts ut och boken inspirerar läsaren att ta del av Sveriges litterära kulturarv.
Årsskriften kommer som vanligt i julbrevet. I år med en släktkrönika av vår professionella redaktör Bernt Stenmark.
Vi utlyser en ny ungdomspristävling 2021! Ungdomar behöver uppmärksammas och stimuleras att skriva! Frågor kan ställas till Tommy Gaude.
Karin Smirnoff, 2020 år Stig Sjödin pristagare medverkar vid årsmötet. Fysiskt eller digitalt. Datum ej fastställt.
Stig Sjödin Sällskapet
Åsa Morberg
Ordförande

Månadens författare

Under oktober månad är Stig Sjödin månadens författare. Det är ett samarbetsprojekt med bl a Radio Gävleborg, Region Gävleborg och HelGe-biblioteken i regionen. Vi gläder oss åt detta i Stig Sjödin Sällskapet.

Vi har en glädjande nyhet om den mest efterfrågade boken av Stigs publikationer. Sotfragment finns nu i en nyutgåva. Den ges ut av ett förlag som ger ut nyutgåvor av poesi. Det är mycket glädjande och en alldeles tidigare okänd överraskning för oss i Sällskapet.

Vi har också ett mycket intressant samarbete med Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap med inriktning mot arbetslitteratur. Vi har fått möjlighet att gå in i ett samarbete med Magnus Nilsson och vi får vara med att ge ut en utgåva som handlar om Stig Sjödin och hans författarskap. Vi arbetar just nu med finansiering av projektet. Vi gläder oss mycket åt detta. Under förutsättning att vi kan för Coronapandemin ska vi anordna ett releaseparty i Sandviken. Vi siktar på maj 2021.

Vi önskar en trevlig söndag.Söndagar är bra dagar att läsa på!

Åsa Morberg
Ordförande
Stig Sjödin Sällskapet

Minnesdagen 2020

Minnesdagen firas på lördag 2020-10-03 med en digital sändning.

Helen Rådberg med sin bok Mammajournalerna är huvudattraktion. Sedan delar vi också ut ungdomspriset. Tommy Gaude från Stig Sjödin Sällskapets styrelse håller i den delen. Länk till arrangemanget finns här: https://www.facebook.com/events/732588764255771

Välkomna att delta på nätet!

Åsa Morberg
Ordförande
Stig Sjödin Sällskapet

Ungdomspriset 2020

Bayan Alsalmo 17 år belönas med Stig Sjödins ungdomspris 2020 med textbidraget Min kämpande fågel

Hon inspirerades av Stig Sjödins dikt Bandvalsaren där pappan står i fokus Juryns motivering till ungdomspriset 2020:
Bayan Alsalmo mejslar fram ett avskalat poetiskt språk, som tränger in under huden och berör.

Det övergivna barnet mitt i krig och ofattbart kaos, andas och talar till oss, berättar att hoppet aldrig dör, vetskapen om att det finns en värld i fred och kärlek, dit hennes fader ska föra Bayan.
Till juryn lyckas Bayan förmedla både all den sorg och tragik som finns i ett flyktingärende, men också glädje och ödmjukhet i detta att nu vara i Sverige. Trots allt elände så är slutet lyckligt.
Att skildra de små och svaga, de utsatta, krigets offer, viljan och ansträngningarna till att finna en lyckligare tillvaro, hoppet om en bättre värld. Detta kan Stig Sjödin sällskapet bejaka och stämma in i.

Priset delas ut digitalt på lördagens minnesdag där också Helen Rådberg medverkar.

Priskommittén för Stig Sjödin Sällskapet

Stig Sjödinpriset 2020 tilldelas Karin Smirnoff

Årets Stig Sjödinpris på 40 000 kronor delas ut digitalt onsdagen den 7 oktober med start klockan 13.00. Stig Sjödinpriset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunalarbetareförbundet och Industrifacket Metall. Prisutdelningen genomförs med stöd av ABF.


Motivering: Stig Sjödinpriset 2020 tilldelas Karin Smirnoff. Hennes trilogi om jana kippo är ett fantastiskt dokument om ett nutida Sverige i norrländsk tappning. Med sitt korthuggna säregna språk, sitt arbetslivsperspektiv från klassiska lågstatusyrken och en rik beskrivning av sina romangestalter har hon hittat en alldeles egen stil. Karin Smirnoff förmedlar en stor värme för människors olika sätt att vara, och skapar en empati och nyfikenhet hos läsaren på hur detta ska sluta, i full fart framåt! Blandningen mellan skröna och realism är oemotståndlig.

Tidigare pristagare:
Göran Greider 1997, Sara Lidman 1998, Fredrik Ekelund 1999, Tony Samuelsson 2000, Gösta Friberg 2001, Claes Andersson 2002, Bernt-Olov Andersson 2003, Aino Trosell 2004, Mikael Wiehe 2005, Kjell Eriksson 2006, Emil Jensen 2007, Ove Allansson 2008, Malin Klingzell-Brulin 2009, Jenny Wrangborg 2010, Johannes Anyuru 2011, Eija Hetekivi Olsson 2012, Anna Jörgensdotter, Helene Rådberg och Carolina Thorell 2013, Jason Diakité 2014, Lena Kallenberg 2015, Mattias Alkberg 2016, Sara Beischer 2017, Vibeke Olsson 2018 samt Bob Hansson 2019.

Länk till prisutdelningen:

Frågor besvaras av Fanny Högrell 08-786 85 22, e-post fanny.hogrell@ifmetall.se

www.stigsjodin.wordpress.com

Fakta: Karin Smirnoff Karin Smirnoff föddes 1964 i Umeå och är numera bosatt i Piteå.
Smirnoff utbildade sig i början av 1990-talet vid Kulturama till fotograf och jobbade därefter som journalist. Hon vidareutbildade sig i litterär gestaltning vid Lunds universitet 2017 och debuterade 2018 med romanen Jag for ner till bror som är den första boken i en romantrilogi

Sverige läser

Sverige läser – utan pekpinnar! En nyutkommen guide till tusen år av svensk litteratur

Nu har boken ” Sverige läser” kommit ut efter ett hårt och intensivt arbete av DELS. Titeln på boken är ”Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000” redigerad av Olof Holm, Kristina Lundgren, Barbro Thomas, och utgiven av DELS Tidskrifter Aktiebolag.

Det har skrivits många böcker om vad som bör läsas, utifrån vilka böcker som är bäst. De litterära sällskapen i Sverige, DELS, får ofta frågor om sådana lästips, men vill egentligen inte komma med några ”bör”, utan tipsa mera brett om böcker och författarskap som många läsare kan njuta och ha glädje av. Och sist men inte minst återupptäcka, böcker som sjunkit in i glömskan i konkurrens med all nyutkommen litteratur.

Med den här ”guiden” Sverige läser 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000, om vad som bör läsas till svensk litteratur vill DELS också öka intresset för läsning, för mer läsning, av fler författare, i olika genrer, och för mer återutgivning av svensk litteratur som förtjänar att hållas levande och uppmärksammas för nya generationer av läsare. Boken innehåller tips om 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000. Det är en imponerande samling verk. Boken fungerar som lästips. Den är skriven av de litterära sällskapen som har stort kunnande och vetande om sin författare.

Av Åsa Morberg, ordförande i Stig Sjödin Sällskapet och styrelseledamot i DELS

Första Maj

” Ett fritt ord, ett bröd för själen och inget annat.

Frihet, heter det.

Jag upprepar: frihet!

Det enda klimat där människan kan växa”.

Orden kommer från Stig Sjödins dikt ”Ordet och friheten” som beskriver en gemensam frihetslängtan och en kollektiv frihetskamp. Orden passar på Första maj som är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Första Maj har firats sedan 1890 på initiativ av Andra internationalen, bland annat till åminnelse av Haymarketmassakern 1886. Första Maj firas runt om i världen av olika vänsterorganisationer, partier och fackföreningar med demonstrationer och möten. Arbetarrörelsens dag firas även i år, om än på ett annorlunda sätt. Med anledning av coronavirusets spridning och det allvarliga läget i samhället flyttas årets första maj-firande till vardagsrummet med ett digitalt nationell firande.

Stig Sjödin Sällskapet
Åsa Morberg
Ordförande

Glad Påsk!

Stig Sjödin Sällskapet önskar alla sina medlemmar en riktigt Glad Påsk.

Vi lever i en märklig tid. Vi hann ha vårt årsmöte och det gläder vi oss åt. Många sällskap får skjuta upp sina årsmöten, precis så som DELS , de litterära sällskapens samordning, får göra. DELS årsmöte skulle ha ägt rum 18/4 2020.

Vi har anmält oss till deltagande i Bokmässan i Göteborgs, en dag i DELS monter, och vi vet inte riktigt om Bokmässan i Göteborg kommer att äga rum. Vi har utsett två styrelsemedlemmar som står beredda att åka.

Vi har också anmält oss till Världens längsta bokbord i augusti i Stockholm och det är lika osäkert om det blir av.

Vi har i alla fall en aktivitet som fungerar oavsett Corona pandemin och det är våra poesipromenader med hjälp av appen. Man kan gå alldeles ensam.

Vi hoppas verkligen att vi kan genomföra minnesdagen den 3 oktober då Helen Rådberg kommer att presentera sin senaste bok Mammajournalerna. Ett samarrangemang med biblioteket.

Stig Sjödin Sällskapet
Åsa Morberg
Ordförande

Bilder efterlyses!

I vår årsskrift 2020 kommer vår redaktör att presentera en släktkrönika över Stig Sjödins släkt. Vi är så imponerade av Bernt Stenmarks idoga arbete med Stig Sjödins släkt. Nu efterlyser vi foton på Stig pch Stigs släkt.

Vi har självklart vänt oss till Stig Sjödins familj med en vädjan om fotografier till vår årsskrift, men vi fråga också via Facebook om någon har foton som Stig Sjödin Sällskapet kan få låna och lägga in i årsskriften. Eftersom fotona ska publiceras i årsskriften så behöver det finns tillstånd till det.

Finns det någon som har fotografier så kontakta vår redaktör. Foton kan skickas via email: bernt.stenmark@allmedia.se, så man behöver inte lämna dem genom personlig kontakt. Allt för att undvika Corona virus.

Stig Sjödin Sällskapet
Åsa Morberg
Ordförande

Det litterära kulturarvet

DELS driver ett projekt som ska stärka läsintresset i Sverige och ta vara på det litterära kulturarvet. Den franska modellen av litterär kanon, som kallas ”Det ideala biblioteket” har varit förebild. De litterära sällskapen har fått skicka in förslag på texter som skall ingå i det litterära kulturarvet. Arbetet pågår inom DELS och vi ser alla fram emot att få ta del av slutresultatet.

Vilka bidrag har Stig Sjödin Sällskapet lämnat in.

Titeln på verk 1: Sotfragment
Motivering: Åren på järnbruket har satt outplånliga spår hos författaren. Det var först när han som diktare gick i clinch med dessa minnen, i diktsamlingen ”Sotfragment” från 1949, som han fick sitt stora genombrott. ”Sotfragment” gav en banbrytande skildring av arbetet i svenska fabriker och är det verk som har överskuggat mycket av Stig Sjödins lyrik genom åren.

Titeln på Verk 2: Livets starka smak
Motivering: I diktsamlingen Livets starka smak är tonen ledigare. Sjödin återvänder till bruket som han arbetat på. Han beskriver nu arbetsskador, monotonin, alienationen i fabrikerna och hur arbetarna hade mindre kontroll än någonsin över sitt arbete. Samtidigt kombinerar han detta med några av de vackraste kärleksdikterna som vi har på det svenska språket och lyriska skildringar av den svenska naturen. Ställer man de tidigare diktsamlingarna bredvid dessa så kan man knappt tro att det är samma författare som har skrivit dem.

Stig Sjödin Sällskapet
Åsa Morberg
Ordförande