Stig Sjödinpriset 2019

Stig Sjödinpriset 2019 tilldelas Bob Hansson
ti, sep 17, 2019 13:11 CET

Årets Stig Sjödinpris på 40 000 kronor delas ut i ABF-huset, söndagen den 6 oktober med start klockan 13.00. Stig Sjödinpriset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunalarbetareförbundet och Industrifacket Metall. Prisutdelningen genomförs med stöd av ABF.

Motivering:

Stig Sjödinpriset 2019 tilldelas Bob Hansson. Med sin empati för den lilla människan och genom att vädja till det goda inom oss uppmanar han oss, likt Stig Sjödin, till eftertanke och handling. Hansson undrar “Kan vi vara lite snälla nu, för sen dör vi faktiskt”. Bob Hansson beskriver den stressade samtiden med plågsam träffsäkerhet. Politik och teknikaliteter lämnar han åt andra, och vänder sig istället till ett slags urförnuft: var det verkligen tänkt att det största folkhälsohotet skulle bli vår egen vardag.

Tidigare pristagare:

Göran Greider 1997, Sara Lidman 1998, Fredrik Ekelund 1999, Tony Samuelsson 2000, Gösta Friberg 2001, Claes Andersson 2002, Bernt-Olov Andersson 2003, Aino Trosell 2004, Mikael Wiehe 2005, Kjell Eriksson 2006, Emil Jensen 2007, Ove Allansson 2008, Malin Klingzell-Brulin 2009, Jenny Wrangborg 2010, Johannes Anyuru 2011, Eija Hetekivi Olsson 2012, Anna Jörgensdotter, Helene Rådberg och Carolina Thorell 2013, Jason Diakité 2014, Lena Kallenberg 2015, Mattias Alkberg 2016, Sara Beischer 2017 samt Vibeke Olsson 2018.

Om Bob Hansson

Bob Hansson föddes 1970 i Helsingborg och bor numera i Stockholm. Han är en svensk författare och poet. Bob debuterade 1998 med diktsamlingen Heja världen. Sedan dess har han skrivit flera romaner och diktsamlingar.

Information lämnas av Maria Ljungholm tfn 08-728 57 29, e-post maria.ljungholm@runo.se

Åsa Morberg
Ordförande

Annonser

DELS håller möte i Sandviken

De Litterära Sällskapen (DELS) är en paraplyorganisation för 117 litterära sällskap i Sverige. Stig Sjödin Sällskapet, med säte i Sandviken, har genom Åsa Morbergs styrelsemedlemskap i DELS, fått den äran att anordna DELS regionala möte 2020. Det blir sista helgen i mars. Dessa möten brukar ligga i de stora städerna. Roligt för oss i Sällskapet att verkligen få sätta oss på kartan. Det kommer att bli öppna föreläsningar bland annat. Det här är mycket glädjande för oss i sällskapet. Vi ska börja planeringen i september och vi återkommer med kontinuerlig information.

Åsa Morberg, ordförande

Världens längsta bokbord…

Vi har inte haft så mycket sommaraktiviteter, men den 18 augusti finns nu en aktivitet i Stockholm.

Stig Sjödin Sällskapet deltar i år i Världens Längsta Bokbord 2019-08-18 kl. 13.00.-16.00. Bokbordet finns i Stockholm vid Norra Latin som ligger vid Drottninggatan, Det finns en scen för uppläsningar. Ola Kuremyr och Mona Lennartsson-Wahlroos läser Stig Sjödins dikter på stora scenen och Stig Sjödin Sällskapet är först ut! Välkomna till Världens längsta Bokbord!

Varmt tack till Ola, Isak och Mona som medverkar! Vi i Sällskapet gläder oss mycket åt detta!

Åsa Morberg
Ordförande

Sommar betyder läsning

Vad vore hängmattan, tågresan, badstranden utan en riktigt bra bok? Ingenting! Man kan annars läsa precis när som helst och överallt. Uppkrupen i favoritfåtöljen en regig dag går också. Att hålla i en riktig bok, bläddra framåt en sidan i taget, och vika hörnet på sidan där jag tar en läs-paus. Det är en annan upplevelse än läsplattans e-böcker.

Vad erbjuder Stig Sjödin Sällskapet för sommarläsning? En årsskrift heter ” Söndagsbarn skall mycket se” och den årsskriften är redigerad av Per Helge och Bernt-Olov Andersson. Det är en årsskrift i bokformat. Boken kan köpas på Folkbiblioteket i Sandviken. Det finns också andra årsskrifter att köpa och läsa.

En riktigt fin läse-sommar önskar Stig Sjödin Sällskapet!

Åsa Morberg
Ordförande

Ungdomspristävling 2019

Stig Sjödin Sällskapet ungdomspris 2019 på temat ” Det litterära bruket ”

Välkommen till Stig Sjödin Sällskapets ungdomspristävling år 2019.
Du som tävlar om ungdomspriset får vara högst 21 år gammal. Du får lämna in ett tävlingsbidrag med en text som Du skrivit i Stig Sjödins anda. Du får läsa på om Stig Sjödins författarskap för att göra en egen tolkning och lämna ett bidrag. Du kan tävla med en dikt eller en prosatext på maximalt tre A4 sidor. Du får ingen mera information av Sällskapet.

Du lämnar Ditt tävlingsbidrag senast 2019-08-01 i slutet kuvert till Bibliotekets Reception i Sandviken. Tävlingsbidraget skall vara skrivet i ett Word-dokument med New Times Roman, storlek 12. Handskrivna tävlingsbidrag godkännes inte.

Tävlande ska vara beredd att skicka in Ditt bidrag digital efter begäran. Tävlande skall medge att alster läggs ut på nätet, annars kan inte tävlan godkännas.

Det här är en tävling som bedöms anonymt. Din text skall inte vara försedd med namn. Om anvisningarna inte följts tas Ditt bidrag bort från tävlingen. Beslutet kan inte överklagas. Vinnarbidraget ska läsas upp i någon av Sällskapets aktiviteter under året 2019.

Prissumman till segraren är 1500:-.

Du som skickat in tävlingsbidrag till tävlingen, måste skriva under ett intyg på att Du inte plagierat, dvs. att Du tagit texten och att det är någon annan som ursprungligen skrivit den, eller att det inte är en översättning från något annat språk. Underskrift behövs också för att medge publicering av alster på nätet.

Skriv under och bifoga texten i kuvertet med Ditt namn och address, telefonnummer och emailadress..

Till Stig Sjödin Sällskapet

Jag försäkrar att jag inte plagierat min text. Det är min egen text som jag skrivit själv. Jag försäkrar också att det inte är en översättning, dvs att texten inte finns på annat språk.

Jag försäkrar detta på heder och samvete.

Jag medger publicering av mitt bidrag på nätet.

………………………………………………………………………
Namn

…………………………………………………………………………
Födelsedatum och födelseår

………………………………………………………………………
Adress

………………………………………………………………………

Världens Längsta Bokbord

Stig Sjödin Sällskapet önskar alla en riktigt glad midsommar! Njut av naturen när den är som allra vackrast!

Vi har inte så mycket sommaraktiviteter, men i augusti finns en aktivitet i Stockholm.

Stig Sjödin Sällskapet deltar i Världens Längsta Bokbord 2019-08-18 kl. 13.00.-16.00. Bokbordet finns i Stockholm vid Norra Latin som ligger vid Drottninggatan! Det finns en scen för uppläsningar. Ola Kuremyr och Mona Lennartsson-Wahlroos läser Stig Sjödins dikter på stora scenen och Stig Sjödin Sällskapet är först ut! Välkomna!

Varmt tack till Ola och Mona som medverkar! Vi i Sällskapet gläder oss åt detta!

Åsa Morberg
Ordförande

Sandvikendagarna

Stig Sjödin Sällskapet träffas på Sandvikendagarna, fredag och lördag, i en gemensam monter på Köpmangatan. Där finns förutom Stig Sjödin Sällskapet, Sandvikens vänner, ABF och Smedsgårdens vänner. Det är premiär för Stig Sjödin Sällskapet att delta i Sandvikendagarna. Det är tack vare kreativa styrelseledamöter i Stig Sjödin Sällskapet! Tack Tommy Hjort, Gunnar Lundberg, Bosse Larsson och Tommy Gaude! Bra jobbat för att marknadsföra sällskapet! Välkomna att besöka oss under Sandvikendagarna!