Regionalt möte

De Litterära Sällskapens Samordning,
DELS, och Stig Sjödin-sällskapet i samarbete med Sandvikens kommun, Kultur och fritidsnämnden, Folkbiblioteket och Region Gävleborg samt ABF Gästrikebygden, anordnar ett regionalt möte den 28 mars 2020.

Inbjudna sällskap är följande: Dan Andersson Sällskapet, Werner Aspenström Sällskapet, Stig Dagerman Sällskapet, Albert Viksten Sällskapet, Hans Lidman, Hedenvindsällskapet, Pelle Molin Sällskapet, Birger Norman, Sällskapet Evandersällskapet, Stig Sjödin Sällskapet.

De sällskap som hörsammar inbjudan kommer att presentera sin författare under ett regionalt möte 28 mars 2020 på Kulturcentrum i Sandviken. Dagen är öppen för en bred allmänhet.
Vi i Stig Sjödin Sällskapet är glada över förtroendet att ordna detta möte.

Åsa Morberg
Ordförande

Läsfrämjande verksamhet

Litterära sällskap som Stig Sjödin Sällskapet, är viktiga som läsfrämjande verksamheter. Litterära sällskap vill spela en viktig roll för läsvanor. Genom en medveten strategi och samverkan med hem och bibliotek kan litterära sällskap bidra till att på olika sätt stimulera läsningen i vårt samhälle

Läsningen är idag en stor och viktig samhällsfråga och klyftorna mellan lässtarka och lässvaga växer. Politiker och makthavare bör vara medvetna om detta och stödja och stimulera läsning. Det finns personer som själva inte läst en bok sedan de själva var barn och unga, men som får uppleva ny mening och ny glädje med läsandet och som har ”lärt” sig läsa igen på grund av att barnen gillar att bli lästa för och läsa själva.

Andra föräldrar möter litteraturen och blir nyfikna tack vare mötet med förskolans/skolans läsande verksamhet, en verksamhet där lärare presenterar böcker för barn och föräldrar, läser och inspirerar barnen och låter dem möta biblioteket. Barnen i sin tur kan sedan dra med sig föräldrarna till biblioteket.

Läsning är en en basfärdighet, dvs. en grundläggande färdighet som har stor betydelse för hur en person lyckas med skolgången, men läsförmågan är även avgörande för ”det livslånga lärandet” dvs. att under hela sitt liv kunna tillägna sig information och utveckla kunskap som är textbaserad.

Det var en insikt som Stig Sjödin hade och gav uttryck förI. Idag möter Stig Sjödin Sällskapet andra litterära sällskap på initiativ av Region Gävleborg. Mötet förväntas ge viktiga kontakter för sällskapen i regionen.

Åsa Morberg
Ordförande

Tidskriften Parnass

De litterära sällskapens egen tidskrift är Parnass. Vi i sällskapets styrelse prenumererar på tidskriften Parnass.

Vi vill bara påminna om att det nya numret av Parnass om Bodil Malmsten presenteras på Rönnells Antikvariat i Stockholm lördagen den 30 november kl 14-15. Då kommer Bodil Malmsten-sällskapets ordförande Maria Westin att berätta om Bodils författarskap. Som hennes redaktör för boken Så gör jag. Konsten att skriva som utkom 2012 är Maria Westin väl insatt i hur Bodil arbetade i skrivprocessen. Bodils syster Åsa Malmsten kommer att läsa några av hennes dikter. Och så blir det förstås försäljning av tidningar och böcker.Det är trevligt att närvara vid en högtidlig presentation av tidskriften Parnass!

Margareta Lilja-Svensson lämnar redaktörskapet för Parnass nu och en ny redaktör ersätter. Vi i Stig Sjödin Sällskapet vill tacka Margareta så varmt för ett väl utfört readktionsskap för tidskriften Parnass. Vi har uppskattat samarbetet med Margareta, speciellt kring det numret om Stig Sjödins 100 års minne. Varmt tack! Lycka till i framtiden med nya utmaningar och nya uppdrag.

Åsa Moberg
Ordförande

Stig Sjödinpriset 2019

Stig Sjödinpriset 2019 tilldelas Bob Hansson
ti, sep 17, 2019 13:11 CET

Årets Stig Sjödinpris på 40 000 kronor delas ut i ABF-huset, söndagen den 6 oktober med start klockan 13.00. Stig Sjödinpriset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunalarbetareförbundet och Industrifacket Metall. Prisutdelningen genomförs med stöd av ABF.

Motivering:

Stig Sjödinpriset 2019 tilldelas Bob Hansson. Med sin empati för den lilla människan och genom att vädja till det goda inom oss uppmanar han oss, likt Stig Sjödin, till eftertanke och handling. Hansson undrar “Kan vi vara lite snälla nu, för sen dör vi faktiskt”. Bob Hansson beskriver den stressade samtiden med plågsam träffsäkerhet. Politik och teknikaliteter lämnar han åt andra, och vänder sig istället till ett slags urförnuft: var det verkligen tänkt att det största folkhälsohotet skulle bli vår egen vardag.

Tidigare pristagare:

Göran Greider 1997, Sara Lidman 1998, Fredrik Ekelund 1999, Tony Samuelsson 2000, Gösta Friberg 2001, Claes Andersson 2002, Bernt-Olov Andersson 2003, Aino Trosell 2004, Mikael Wiehe 2005, Kjell Eriksson 2006, Emil Jensen 2007, Ove Allansson 2008, Malin Klingzell-Brulin 2009, Jenny Wrangborg 2010, Johannes Anyuru 2011, Eija Hetekivi Olsson 2012, Anna Jörgensdotter, Helene Rådberg och Carolina Thorell 2013, Jason Diakité 2014, Lena Kallenberg 2015, Mattias Alkberg 2016, Sara Beischer 2017 samt Vibeke Olsson 2018.

Om Bob Hansson

Bob Hansson föddes 1970 i Helsingborg och bor numera i Stockholm. Han är en svensk författare och poet. Bob debuterade 1998 med diktsamlingen Heja världen. Sedan dess har han skrivit flera romaner och diktsamlingar.

Information lämnas av Maria Ljungholm tfn 08-728 57 29, e-post maria.ljungholm@runo.se

Åsa Morberg
Ordförande

DELS håller möte i Sandviken

De Litterära Sällskapen (DELS) är en paraplyorganisation för 117 litterära sällskap i Sverige. Stig Sjödin Sällskapet, med säte i Sandviken, har genom Åsa Morbergs styrelsemedlemskap i DELS, fått den äran att anordna DELS regionala möte 2020. Det blir sista helgen i mars. Dessa möten brukar ligga i de stora städerna. Roligt för oss i Sällskapet att verkligen få sätta oss på kartan. Det kommer att bli öppna föreläsningar bland annat. Det här är mycket glädjande för oss i sällskapet. Vi ska börja planeringen i september och vi återkommer med kontinuerlig information.

Åsa Morberg, ordförande

Världens längsta bokbord…

Vi har inte haft så mycket sommaraktiviteter, men den 18 augusti finns nu en aktivitet i Stockholm.

Stig Sjödin Sällskapet deltar i år i Världens Längsta Bokbord 2019-08-18 kl. 13.00.-16.00. Bokbordet finns i Stockholm vid Norra Latin som ligger vid Drottninggatan, Det finns en scen för uppläsningar. Ola Kuremyr och Mona Lennartsson-Wahlroos läser Stig Sjödins dikter på stora scenen och Stig Sjödin Sällskapet är först ut! Välkomna till Världens längsta Bokbord!

Varmt tack till Ola, Isak och Mona som medverkar! Vi i Sällskapet gläder oss mycket åt detta!

Åsa Morberg
Ordförande

Sommar betyder läsning

Vad vore hängmattan, tågresan, badstranden utan en riktigt bra bok? Ingenting! Man kan annars läsa precis när som helst och överallt. Uppkrupen i favoritfåtöljen en regig dag går också. Att hålla i en riktig bok, bläddra framåt en sidan i taget, och vika hörnet på sidan där jag tar en läs-paus. Det är en annan upplevelse än läsplattans e-böcker.

Vad erbjuder Stig Sjödin Sällskapet för sommarläsning? En årsskrift heter ” Söndagsbarn skall mycket se” och den årsskriften är redigerad av Per Helge och Bernt-Olov Andersson. Det är en årsskrift i bokformat. Boken kan köpas på Folkbiblioteket i Sandviken. Det finns också andra årsskrifter att köpa och läsa.

En riktigt fin läse-sommar önskar Stig Sjödin Sällskapet!

Åsa Morberg
Ordförande