Arbetarpoeten Stig Sjödin

Nu är boken äntligen på gång ”Kampdiktare i det svenska folkhemmet Arbetarpoeten Stig Sjödin” av Magnus Nilsson, professor och författare.Vi gläder oss ofantligt åt boken i Stig Sjödin Sällskapet! Magnus Nilsson, professor och författare ska självklart få en inbjudan till Sandviken för att presentera sin bok. Så snart Coronapandemin tillåter. Vi är så tacksamma för Magnus Nilssons arbete.Stig Sjödin (19-17-1993) var en av de mest betydande svenska poeterna under andra halvan av 1900-talet. I boken står arbetarförfattaren Sjödin i centrum, sådan han framträdde i sina diktsamlingar och i de dikter han publicerade i fackförbundpressen eller läste på möten.Boken lyfter särskilt Sjödins skildringar av arbete, klass och arbetarrörelse i folkhemmet. Dessutom undersöks hur poeterna Jenny Wrangborg och Johan Jönson förhåller sig till sin föregångare.Magnus Nilsson (f. 1975) är professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet.Stig Sjödin Sällskapet har en beställning på böcker alla redan. Det kommer information om hur man kan skaffa boken om Stig Sjödins diktning. Vi har vår egen bokhandel i Sandviken som naturligtvis kommer att säja boken.

Åsa Morberg, ordförande

Medlemskap i sällskapet

Hur kan man skaffa sig ett medlemskap i Stig Sjödin Sällskapet? Det är faktiskt enklare än vad man kan tro. Vårt medlemskap är billigt om vi jämför med andra litterära sällskap: 125:- för enskild medlem, 175:- för makar, sambos, kärbos, 25:- för ungdomar, 500:- för organisationer. Det går bra att betala in medlemsavgiften nu för 2021. I alla årsskrifter finns information om hur man betalar medlemsavgifterna. Betala till Stig Sjödin Sällskapets postgirokonto 197 94 69-2 eller swisha till 123 209 13 04.

Vi har årligen återkommande aktiviteter, som sedan ett år tillbaka varit lite grann på sparlåga på grund av Coronapandemin. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så snart vi kan återkommer vi med fysiska träffar. Välkomna som medlemmar i Stig Sjödin Sällskapet.

Åsa Morberg, ordförande

Litterära promenader

Under april månad satsar DELS, dvs. de litterära sällskapens samordning, på att marknadsföra litterära promenader. De sällskap som har litterära promenader på programmet kommer alla att erbjuda vandringar under april månad. Stig Sjödin Sällskapet har sedan lång tid tillbaka poesivandringar i centrala Sandviken. Vandringarna följer de poesi-tavlor som finns uppsatta av sällskapet. Stig Sjödin Sällskapet har också tagit fram en app i samarbete med folkbiblioteket, så var och en kan ladda ned appen och gå poesivandringen på egen hand närhelst det passar. Stig Sjödin Sällskapet har också kontinuerligt ordnat guidade vandringar.Om det blir guidade vandringar återkommer sällskapet till, sedan styrelsen tagit ställning. Det är en ekonomisk fråga. I tidskriften Parnass kommer en artikel om de litterära promenaderna som finns landet runt. De litterära promenaderna äger rum utomhus och uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Viktigt för de litterära sällskapen att kunna erbjuda aktiviteter när all annan verksamhet går på sparlåga.

Stig Sjödin Sällskapet, Åsa Morberg, ordförande

Årsmötet flyttas till 29 maj 2021

Coronapandemin slår hårt mot föreningslivet. Stig Sjödin Sällskapet har klarat sig hitintills, men nu har vi tvingats skjuta fram årsmötet. I veckan som kommer skickar vi ut ett brev med ändrat datum för årsmötet.Vi skjuter fram årsmötet till den 29 maj 2021. Vi klarar oss stadgemässigt för stadgan medger årsmöte till och med maj månad. Vi kan inte boka lokal idag på grund av Corona -restriktioner. Vi har istället beslutat att alla medlemmar som vill delta i årsmötet måste anmäla sig till undertecknad 070-3298523 eller till asa.morberg@telia.com. och sedan skickar vi ut lokalangivelse till anmälda. Var vi ska ha årsmötet är alltså inte klart. Men så snart vi kan boka gör vi det. Är vädret vacker finns möjligheten att vara ute i naturen. Det finns också Coronasäkra lokaler om Folkhälsomyndighetens medger detta. Vi skickar ut brev kommande vecka. Vi beklagar detta mycket, förstås. Håll ut! Håll avstånd.

Stig Sjödin Sällskapet

Åsa Morberg

Ordförande

Årsmötet flyttas till maj månad

Coronapandemin drabbar all verksamhet i Sverige i stort sett. Den har också nu drabbat Stig Sjödin Sällskapets verksamheter. Vi har tvingats besluta att skjuta upp medverkan av vår pristagare 2020 författaren Karin Smirnoff till den årliga minnesdagen den 2 oktober 2021. Vi har ingen möjlighet att genomföra vare sig årsmöte eller Karins Smirnoffs medverkan nu den 27 mars 2021. Vi arbetar just nu med att ta fram en ny dag för vårt årsmöte och det bör vi ha enligt vår stadga innan maj månads utgång. Vi återkommer så snart som möjligt med ny kallelse till årsmötet. Vi får kanske boka Smedsgårdens trädgård för säkerhets skull? Vi vet inte alls hur restriktionerna ser ut i maj månad? Vi kommer att besluta om ny dag i styrelsen inom kort och medlemmarna i Stig Sjödin Sällskapet för ett brev hemsänt. Vi beklagar detta. Vi har klarat verksamheten utan störningar i stort sett, men nu blir det problem även för oss i Stig Sjödin Sällskapet

.Stig Sjödin Sällskapet

Åsa Morberg

Ordförande

Om läsningens betydelse

Stig Sjödin Sällskapet, ett litterärt sällskap, värnar om läsning. Läsningen är grunden. Att lära sig läsa och förstå det man läser är grunden till fortsatta erövringar i livet. Det finns kunskaper som skolan lär ut som det går att leva utan men att äga ett språk och kunna både läsa och skriva är av avgörande betydelse för människors vardag. Förskolan och skolan är viktiga läsfrämjande verksamheter och kan spela en avgörande roll för att främja barns och föräldrars läsvanor. Genom en medveten strategi och samverkan med hem och bibliotek kan förskolor och skolor överbrygga många hinder för läsning. Läsningen är idag en samhällsfråga och klyftorna mellan lässtarka och lässvaga familjer bara växer. Stig Sjödin Sällskapets styrelse kan stödja lärare som vill arbeta med Stig Sjödins författarskap och hans litterära produktion. Styrelsemedlemmar kan bidra med såväl läsning som berättelser. Kontakta sällskapet för planering. Stig Sjödin Sällskapet medverkar exempelvis i Runö folkhögskolas kurser om arbetarlitteratur. Välkomna att ta kontakt.

Stig Sjödin Sällskapet

Åsa Morberg, ordförande

God fortsättning!

Vi vill önska alla medlemmar i Stig Sjödin Sällskapet en god fortsättning på det nya året 2021. Vi har utsett Mona Lennartsson Wahlroos till vice ordförande i sällskapet. Det var ett enhälligt beslut i styrelsen. Mona sitter i den centrala priskommittén för sällskapets räkning. Mona har medverkat och medverkar med diktuppläsningar av Stig Sjödins dikter i olika sammanhang. Välkommen Mona! Vi har alltjämt en pågående pandemi och det innebär svårigheter för oss att ordna fysiska möten. Vi hoppas att de aviserade vaccinationerna kan ge oss andra förutsättningar att på sikt arrangera fysiska möten. Vi delar de här förutsättningarna med i stort sett alla föreningar. Vi får hålla ut och hoppas på att vi på sikt ska kunna ha fysiska möten.

Stig Sjödin Sällskapet

Åsa Morberg

Ordförande

God Jul!

Julbreven är nu utskickade till medlemmarna i Stig Sjödin Sällskapet. Det innehåller ett julbrev, handlingar till årsmötet 27 mars 2021 och årsskriften 2020 som heter Stig Sjödins rötter. Vår redaktör presenterar en släktforskning om Stig Sjödins rötter. Årsskriften innehåller också mycket annat läsvärt! Vi är så glada för vår redaktör Bernt Stenmark som ger oss en så fin och professionell årsskrift. Det finns mera material lovar han till nästa års årsskrift.

God Jul och Gott Nytt Coronafritt År!

Stig Sjödin Sällskapet

Åsa Morberg

Ordförande

Sotfragment i nyutgåva

Stig Sjödins klassiska diktsamling Sotfragment från 1949 kommer nu i nyutgåva i N/L:s poesibibliotek.

I förordet till nyutgåvan skriver Anna Sanvaresa (tidigare Jörgensdotter): »Jaget
i Sotfragment är närmast osynligt, övergår ibland i ett ’vi’, övergår till porträtt: nattvakten, lagbasen, ungkarlen, agitatorn, strejkbrytaren, förtroende- mannen, trotjänaren, bandvalsaren (som sparat för att barnen ska ta studenten, blir föraktad, och ’ska aldrig förstå vem som murat hans ensamhet’). Den kollektiva utmattningens och vredens röst tystas av maskinerna, och så blir utmattningen och vreden en lika naturlig – eller nödvändig – del av kroppen som arbetet.

N/L:s poesibibliotek är en serie för återutgivning av diktsamlingar
på svenska från alla tider, alltså inte urvals- eller samlingsvolymer utan originaldiktverk i deras helhet. Tiotalet nya titlar om året planeras, i vacker formgivning av Nina Ulmaja.
Vill du prenumerera på N/L:s poesibibliotek?

Anmäl dig på www.nirstedt.se så får du den första boken för 29 kr och de följande för 99 kr/st (ca-pris 259 kr).

Kontakt: Kajsa Olofsson | 0704-88 60 01 | kajsa@ascaripr.com Pressbild författare & omslag: www.nirstedt.se

Det är genom att beskriva kärleken som vi gör rädslan maktlös.

Vi i Stig Sjödin Sällskapet har tidigare besökt Stigs grav i Stockholm. Vi har inte rest ner på grund av Coronapandemin.

Vi tänder ljus i våra hem istället för Stig Sjödin och minns honom, en stor poet och arbetsförfattare. Vi önskar våra medlemmar i
Stig Sjödin sällskapet en fin All Helgona Helg. Gravstenens ord:

Det är genom att beskriva kärleken som vi gör rädslan maktlös.

Stig Sjödin Sällskapet
Åsa Morberg
Ordförande