Litterära matinéer

Välkomna till DELS litterära matineer! Här följer en inbjudan till 4 matineer som alla ligger i Stockholm. De litterära matinéerna är populära evenemang. Notera datum och tid. Observera att de litterära matineerna äger rum på ny lokal: Gästabudet, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39A, Stockholm. Det bjuds på ett kort föredrag, högläsning och samtal. Ett trevligt evenemang för litteraturintresserade!

Mars
Söndag 1 mars
Litterär matiné med högläsning, kortföredrag och samtal
Dan Anderssonsällskapet och Werner Aspenströmsällskapet
Gästabudet, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39A, Stockholm
kl. 14 – 15-30
DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige

Mars
Söndag 8 mars
Litterär matiné med högläsning, kortföredrag och samtal
Maria Sandelsällskapet och Sällskapet Moas Vänner
Gästabudet, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39A, Stockholm
kl. 14 – 15-30
DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige

Mars
Söndag 15 mars
Litterär matiné med högläsning, kortföredrag och samtal
Personhistoriska Samfundet och Svensk Mediehistorisk Förening
Gästabudet, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39A, Stockholm
kl. 14 – 15-30
DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige

Mars
Söndag 22 mars
Litterär matiné med högläsning, kortföredrag och samtal
Sara Lidmansällskapet, Jan Fridegårdsällskapet och
Frank Heller-sällskapet
Gästabudet, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39A, Stockholm
kl. 13.30 – 15-30
DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige

Vidarebefordrat av
Stig Sjödin Sällskapet

Åsa Morberg
Ordförande

Arbetarlitteraturens dag

Arbetarlitteraturens dag på Arbetarrörelsens Arkiv 8 februari kl. 11.00.-15.30. Inbjudan kommer från Kersti Brorsdotter, en eldsjäl för arbetarrörelsen arkiv !

Programmet omfattar en presentation av arbetarrörelsens arkiv. Gunnar Kieri sällskapets ordförande medverkar med att berätta om en bok. De litterära sällskapen presenterar sig. Arbetarrörelsens arkiv inbjuder alltså åter igen till en fin dag kring arkivet och de litterära sällskapen.

Stig Sjödin Sällskapet har medverkat och undersöker möjligheten att göra detta även innevarande år. Det är en viktig dag för de sällskap som räknar sig som arbetarlitterärt sällskap. Dagen på arbetarrörelsens arkiv är öppen för allmänheten.

Möts vi på Arbetarrörelsens Arkiv den 8 febaruari 2020?
Stig Sjödin Sällskapet

Åsa Morberg
Ordförande

Regionalt möte i Sandviken

Stig Sjödin Sällskapet har den äran och glädjen att inbjuda till Regionalt möte i Sandviken 28 mars 2020 på uppdrag av DELS .Hela dagen är öppen för allmänheten.

Det regionala mötet 2020 anordnas i Sandviken, det litterära bruket, 2020-03-28 och de sällskap som särskilt inbjuds, enligt DELS beslut, att medverka i det regionala mötet är följande:

Dan Andersson Sällskapet, Werner Aspenström Sällskapet, Stig Dagerman Sällskapet, Albert Viksten Sällskapet, Hans Lidman, Hedenvindsällskapet, Pelle Molin Sällskapet, Birger Norman, Sällskapet Evandersällskapet.

De inbjudna sällskapen avlöser varandra, enligt programförslaget nedan, där varje sällskap presenterar sin författare i ord bild, drama, och musik. Det regionala mötet syftar till att informera om de litterära sällskapen och deras verksamhet.

Programmet justeras enligt de medverkande sällskapens önskemål. Sällskapen har fria händer att använda sin tid. Konferensutrustning finns, enligt sällskapens önskemål. Sällskapen som inbjudits finns i Mellan-Sverige och i Södra Norrland. Hela dagen är öppen för allmänheten och skrivarkurser har särskilt inbjudits.

Arrangörer:
DELS och Stig Sjödinsällskapet i samarbete med Kulturcentrum, Folkbiblioteket och Region Gävleborg samt ABF Gästrikebygden.

Tid: 28 mars 2020 från heldagsmöte

Lokal:
Folkets Hus, Slaggsten och Syren, där det finns cirka 70 platser. Restaurang Bolaget finns också i Folkets hus.

Programförslag:

Kl. 8.30. Registrering och kaffe med smörgås.

Kl. 09.00. Välkomna till Regional möte och praktisk information. Ordförande i DELS Birgitta Wistrand, Åsa Morberg, Ordförande i Stig Sjödin Sällskapet.

Kl .09.30. Dan Andersson Sällskapet, Werner Aspenström Sällskapet, Stig Dagerman Sällskapet, Albert Viksten Sällskapet,

Kl. 12.00. Lunch på Restaurang Bolaget.

Kl.13.00-13.45. Stig Sjödin presenteras av Professor Magnus Nilsson, Malmö Universitet.

Kl. 14.00.-16.30,
Hans Lidman, Hedenvindsällskapet, Pelle Molin Sällskapet, Birger Norman, Sällskapet Evandersällskapet,

Kl 16.30 Avslutning av det regionala mötet. Ordförande i DELS Birgitta Wistrand.

Observera:
Under dagen finns möjlighet att göra ett besök i mindre grupper på Litteraturhuset Trampolin som också är beläget i Folkets Hus. Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer, som film, bild, musik, drama och litteratur, med fokus på berättande.

Praktisk information:

Varmt välkomna till Sandviken – det litterära bruket!

DELS och Stig Sjödinsällskapet i samarbete med Kulturcentrum, Folkbiblioteket och Region Gävleborg samt ABF Gästrikebygden.

Åsa Morberg
Ordförande

Minnesfond

Stig Sjödin Sällskapet vill påminna om möjligheten att vid olika tillfällen stödja Stig Sjödin Sällskapets verksamhet. Det finns en Stig Sjödin Minnesfond som har ett Kontonummer: 8103-4,693 426 887-8. Till kontot är också kopplat ett bankgironummer 5127-1385. Anslutet Swish-nummer är: 123 209 13 04. Genom minnesfonden kan man minnas en avliden släkting eller vän. Man kan också uppvakta någon som ” har allting och vill stödja något ändamål ”. Vi önskar en trevlig trettondagsafton.

Med vänliga hälsningar

Stig Sjödin Sällskapet
Åsa Morberg
Ordförande

Gott Nytt År!

Stig Sjödin Sällskapet önskar alla sina medlemmar ett gott slut på 2019 och ett Gott Nytt År 2020.

Vi vill tacka styrelsen för ett fantastiskt arbete med utvecklingen av Stig Sjödin Sällskapets verksamhet. En bra styrelse är grunden för ett litterärt sällskaps utveckling. Vi har en bra styrelse.

Vi vill också tacka vår redaktör Bernt Stenmark för en väldigt fin årsskrift. Vi har fått glada tillrop av sällskapets medlemmar för den fina årsskriften. Vi gläder oss alla åt detta. Vi tackar också våra samarbetspartners för ett gott samarbete under 2019. Det är Kulturcentrum, Sandvikens Folkbibliotek, ABF, Region Gävleborg och Sandvikens Bokhandel.

Vi arbetar vidare med sällskapets utveckling 2020. Vi är öppna för förslag och idéer. Nya intressanta aktiviteter locka flera medlemmar.

Vi ser fram emot årsmötet 2020-02-29 kl. 13.00. i bibliotekets sammanträdesrum. Kl 15.00. framträder Bob Hansson i Bibliotekets Ljushall. Boka in den 28 mars i almanackan, då har vi ett regionalt möte i Slaggsten och Syren, Folkets Hus. Tio litterära sällskap kommer och presenterar sina författare. Det är ett öppet möte för allmänheten och en särskilt inspirerande dag för alla läs- och skrivintresserade.

Stig Sjödin Sällskapet
Åsa Morberg
Ordförande

God Jul och Gott Nytt År!

Stig Sjödin Sällskapet önskar alla en riktigt god fortsättning på helgerna.

Vi hoppas att julbreven med handlingarna till årsmötet den 29 februari och årsskriften nått alla våra medlemmar. Vi önskar god läsning under helgerna.

Nästa aktivitet i Stig Sjödin Sällskapet är årsmötet 29/2 2020 kl. 13.00. Efter årsmötet (kl. 15.00.) presenterar 2019 års Stig Sjödin pristagare, Bob Hansson, en föreläsning i Bibliotekets Ljushall.

Varmt välkomna såväl till årsmötet (medlemmar) som till föreläsningen i Ljushallen. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Nya Bokhandeln i Sandviken AB medverkar med försäljning av böcker.

Stig Sjödin Sällskapet
Åsa Morberg
Ordförande

Regionalt möte

De Litterära Sällskapens Samordning,
DELS, och Stig Sjödin-sällskapet i samarbete med Sandvikens kommun, Kultur och fritidsnämnden, Folkbiblioteket och Region Gävleborg samt ABF Gästrikebygden, anordnar ett regionalt möte den 28 mars 2020.

Inbjudna sällskap är följande: Dan Andersson Sällskapet, Werner Aspenström Sällskapet, Stig Dagerman Sällskapet, Albert Viksten Sällskapet, Hans Lidman, Hedenvindsällskapet, Pelle Molin Sällskapet, Birger Norman, Sällskapet Evandersällskapet, Stig Sjödin Sällskapet.

De sällskap som hörsammar inbjudan kommer att presentera sin författare under ett regionalt möte 28 mars 2020 på Kulturcentrum i Sandviken. Dagen är öppen för en bred allmänhet.
Vi i Stig Sjödin Sällskapet är glada över förtroendet att ordna detta möte.

Åsa Morberg
Ordförande